03

Informowanie

W celu informowania o zużyciu paliwa i emisjach zanieczyszczeń przez nasze maszyny opracowaliśmy odpowiednie narzędzia informowania i uświadamiania użytkowników (etykiety na maszynach, przeliczniki itp.).

ETYKIETY NA MASZYNACH i TABELE PRZELICZENIOWE

ETYKIETY NA MASZYNACH I TABELE PRZELICZENIOWE

Podajemy zużycie paliwa i poziom emisji CO2 dla dwóch reprezentatywnych sposobów wykorzystania maszyny.

ETYKIETY PORÓWNAWCZE

ETYKIETY PORÓWNAWCZE

Testujemy i porównujemy nasze maszyny z naszymi wcześniejszymi generacjami, jak również z analogicznymi maszynami konkurencji.

ILE ZUŻYWA TWOJA MASZYNA?

Skorzystaj z naszego kalkulatora online w celu spersonalizowania cyklu eksploatacji w zależności od zastosowania oraz oszacowania zużycia paliwa, emisji CO2 i osiągniętych oszczędności.

Oblicz swoje zużycie