REDUCE FUEL

Wspólnie zmniejszmy nasz ślad ekologiczny.

Jako pierwsi spośród producentów ujawniliśmy dane dot. zużycia paliwa własnych maszyn.Dziś wspieramy wprowadzenie norm dla całej branży.
Nasz cel:udostępniać użytkownikom dane kluczowe dla podjęcia decyzji o zakupie, jako że stanowią one 1/3 całkowitego kosztu posiadania.

Oblicz swoje zużycie
Curve fuel a3c536b7d5

Nasz priorytet: wydajność energetyczna

W przeciwieństwie do sektora samochodowego sektor maszyn do transportu wewnętrznego nie jest objęty precyzyjną normalizacją.Dlatego wprowadziliśmy wewnętrzny protokół z myślą o informowaniu użytkowników o stopniu zużycia paliwa przez nasze maszyny. Aby podawane informacje były pewne, zrozumiałe i transparentne, przedstawiane dane są weryfikowane przez uznaną instytucję zewnętrzną.

Card1 0a9769ce7b

01 Pomiar

Opracowanie wewnętrznego protokołu do pomiaru zużycia paliw i emisji CO2 naszych maszyn.

Card2 745c61cd17

02 Budowanie zaufania

Zatwierdzenie protokołu przez uznaną instytucję zewnętrzną: UTAC.

Card3 fdf5b74da3

03 Informowanie

Narzędzia umożliwiające transparentne informowanie o stopniu zużycia paliwa przez maszynę.

Card4 ceea5a39a5

04 Wspieranie

Uświadamianie i doradzanie wszystkim naszym klientom i dostawcom.

Card5 7f5b4baf46

05 Ulepszanie

Ciągłe doskonalenie w celu ograniczenia oddziaływania naszych maszyn na środowisko

ILE ZUŻYWA TWOJA MASZYNA?

Skorzystaj z naszego kalkulatora online w celu spersonalizowania cyklu eksploatacji w zależności od zastosowania oraz oszacowania zużycia paliwa, emisji CO2 i osiągniętych oszczędności.

Oblicz swoje zużycie