02

Budowanie zaufania

W celu uwiarygodnienia celów przyjętych przez Grupę w zakresie zużycia paliwa oraz wyjścia poza zwyczajowy zakres udostępniania informacji przyjęty w branży, postanowiliśmy wprowadzić zasadę potwierdzania naszych procedur przez uznaną instytucję zewnętrzną.Obecnie zabiegamy o wprowadzenie tego podejścia na szczeblu europejskim, aby cała branża przeprowadzała testy zużycia w identyczny sposób.

UTAC* przeprowadziło audyt w celu sprawdzenia, czy wykonywane próby są zgodnie z procedurą (zastosowane cykle, metody pomiaru, kompetencje wewnętrzne itd.).

Logo utac 823650d4d3

Próby są wykonywane przez Manitou wg procedur wewnętrznych EP-695 i EP-1519 zatwierdzonych przez organizację UTAC.

ILE ZUŻYWA TWOJA MASZYNA?

Skorzystaj z naszego kalkulatora online w celu spersonalizowania cyklu eksploatacji w zależności od zastosowania oraz oszacowania zużycia paliwa, emisji CO2 i osiągniętych oszczędności.

Oblicz swoje zużycie