REDUCE RISKS

Nasz priorytet: zdrowie i bezpieczeństwo

Program Reduce Risks uświadamia istotę bezpiecznego sterowania maszyną.Celem programu jest również pomoc w doborze sprzętu i usług dostosowanych do różnorodnych warunków pracy w celu lepszego uwzględnienia kwestii zdrowia i bezpieczeństwa.

Curve risk 19dfae4629

Jako że nasz sprzęt z założenia służy zapewnieniu bezpieczeństwa, za naszą misję uważamy dostosowanie zastosowań na niektórych obszarach w celu poprawy warunków pracy.Ponadto zapewnienie optymalnego bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom wymaga zaangażowania na wszystkich poziomach: od testów zdatności podzespołów i osprzętu po wdrożenie globalnej kampanii prewencyjnej.

Card1 2444a2be8d

BEZPIECZEŃSTWO PERSONELU

Aby zwiększyć wszechstronność, bezpieczeństwo i poprawić warunki pracy operatorów, oferujemy szeroką gamę wyposażenia i specjalistycznych rozwiązań

Card2 b1a31a3cf5

BEZPIECZEŃSTWO MIENIA

Aby zabezpieczyć Państwa działania i poprawić produktywność, prosimy o zapoznanie się z naszymi technologiami, usługami i naszą szeroką gamą osprzętu

Card3 cf0d0b3234

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Gwarancja niezawodnego i bezpiecznego transportu:testy maszyn i wyjątkowa procedura kontroli połączenia „maszyna - osprzęt”

Card4 c02981c83e

KAMPANIA PREWENCYJNA

Wskazanie najlepszych praktyk w zakresie użytkowania sprzętu: narzędzia umożliwiające lepsze zapoznanie z naszymi produktami i pakietem informacyjnym

Nasze procedury prewencyjne mają na celu ułatwienie doboru właściwego sprzętu i przekazanie kierowcy wiedzy i umiejętności koniecznych do zapewnienia bezpiecznej jazdy.

DANE DOT. ZAGROŻEŃ

Wystąpienie wypadku z udziałem sprzętu do transportu wewnętrznego wynika zawsze z połączenia kilku czynników: niewłaściwego doboru maszyn i osprzętu do otoczenia pracy, braku odpowiedniej wiedzy oraz niewłaściwego użytkowania sprzętu.

Number1 eb3849ff04

+550

Od momentu oddania do eksploatacji każdy wysięgnik teleskopowy zostanie wynajęty ponad 550 razy.

Number2 d2739a1e00

+250

Od momentu oddania do eksploatacji każda platforma podnośnikowa zostanie wynajęta ponad 250 razy.
Źródło:Manitou Group

wypadków przy użytkowaniu wózków do transportu wewnętrznego stanowiło zagrożenie dla przechodniów

Źródło:OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

wózków podnośnikowych weźmie udział w jakimś wypadku w czasie eksploatacji

Źródło:Industrial Truck Association

wózków podnośnikowych jest odpowiedzialnych za 25% urazów przy pracy

Źródło:Health & Safety Authority

wypadków można było uniknąć dzięki szkoleniom i odpowiednim środkom bezpieczeństwa

Źródło:OSHA (Occupational Safety and Health Administration)

POZNAWANIE MASZYNY

Zapoznaj się z zawartością działu multimedialnego, zawierającego wskazówki i porady dotyczące właściwego użytkowania maszyny.Materiały wideo, dokumenty instruktażowe, ogłoszenia ostrzegawcze, uproszczone instrukcje użytkowania.

Dział multimedialny