NASZ PROCES URZĄDZENIE I OSPRZĘT

Dzięki staraniom 5 biur badawczych i wewnętrznego projektanta Manitou zapewniamy rozwiązania spełniające określone potrzeby każdego rynku i klienta z osobna.Wykorzystujemy nasze know-how do upraszczania, optymalizacji i czynienia bezpieczniejszą pracy naszych odbiorców.Nasza gwarancja bezpiecznego użytkowania opiera się na następującym procesie.

Process 33009a274f

OTWARCIE NA KLIENTA

Analiza informacji zwrotnych od klientów i sugestii dotyczących konkretnych potrzeb, np. w kwestii zastosowań szczególnie narażonych na zagrożenia: górnictwo, obronność, ochrona środowiska, lotnictwo i kosmonautyka itp.

BADANIA I PROJEKTOWANIE

Zespoły rozwojowe skupiają 7% pracowników grupy.W przypadku każdej gamy maszyn wprowadzane są specjalne rozwiązania umożliwiające zastosowanie technologii i osprzętów zapewniających użytkownikom dodatkowe bezpieczeństwo: dobór materiałów z myślą o lepszej ochronie, urządzenia zapobiegające upadkowi ładunku, ergonomia...

PROTOTYPY I TESTY

Realizacja prototypu i rozpoczęcie testów (stabilność, hałas, wibracje, widoczność):

  • Wibracje na poziomie dłoni, fotela, ramienia itp.
  • Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
  • Pole widzenia
  • Punkt zaczepu pasa bezpieczeństwa
  • Kabina FOPS - ROPS
  • itp.

BADANIA NIEZAWODNOŚCI

Podłączenie nieprzystosowanego osprzętu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika i osób trzecich.Priorytetem naszego ośrodka badania osprzętu jest bezpieczeństwo połączenia maszyna – osprzęt.Ta wyjątkowa procedura kontrolna zapewnia maksymalne bezpieczeństwo zarówno maszyny, jak i operatora.Maszyny przechodzą testy wytrzymałościowe i kontrole na stanowiskach badawczych.

BADANIA WSPÓLNE

Na organizowanych przez nas Test Days i Warm’up klienci mają możliwość przetestowania maszyn, a ich opinie są następnie analizowane i przetwarzane przez nasz dział badawczo-rozwojowy

CERTYFIKACJA I WERYFIKACJA PRZEZ INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE

Przywiązujemy największą wagę do przestrzegania obowiązujących przepisów (hałas, widoczność, sterowność, hamowanie).Wszystkie maszyny przeznaczone do podnoszenia osób są zatwierdzane przez autoryzowaną do tego celu instytucję.

UPRZEMYSŁOWIENIE I DOSTAWA

Wszystkie maszyny, które opuszczają nasze zakłady, przechodzą gruntowne badanie funkcjonalności, podczas którego testowane są wszystkie ich opcje.

SZKOLENIA I CIĄGŁE DOSKONALENIE

Grupa prowadzi szkolenia dla przedstawicieli, techników sieci dystrybucyjnych i zainteresowanych klientów w celu zapewnienia spójnej jakości obsługi i serwisowania na całym świecie.

POZNAWANIE MASZYNY

Zapoznaj się z zawartością działu multimedialnego, zawierającego wskazówki i porady dotyczące właściwego użytkowania maszyny.Materiały wideo, dokumenty instruktażowe, ogłoszenia ostrzegawcze, uproszczone instrukcje użytkowania.

Dział multimedialny