03

Informēt

Lai jūs informētu par mūsu mašīnu patēriņu un emisijām, esam izstrādājuši informācijas un izpratnes veidošanas rīkus (mašīnu uzlīmes, kalkulatoru ...).

MAŠĪNU UZLĪMES un GRAFIKU DATNES

MAŠĪNU UZLĪMES UN GRAFIKU DATNES

Mēs norādām mūsu mašīnu divu reprezentatīvo aktivitāšu patēriņu un ar to saistītās CO2 emisijas.

SALĪDZINOŠĀS UZLĪMES

SALĪDZINOŠĀS UZLĪMES

Mēs testējam un salīdzinām mūsu mašīnas ne vien ar mūsu vecākās paaudzes, bet arī ar līdzvērtīgām konkurējošām mašīnām.

KĀDS IR JŪSU PATĒRIŅŠ?

Iepazīstieties ar mūsu kalkulatoru: pielāgojiet savu izmantošanas ciklu atbilstoši savai darbībai, novērtējiet savu patēriņu, gūto ekonomisko ietaupījumu un CO2 emisijas.

Aprēķiniet savu degvielas patēriņu