Logo utac 823650d4d3
Testen uitgevoerd door Manitou volgens de interne procedure EP-695 en EP-1519 gevalideerd door UTAC.

Choose your Manitou in total transparency

Tests executed in intensive conditions
25 %
25 %
25 %
25 %