Logo utac 823650d4d3
Próby są wykonywane przez Manitou wg procedur wewnętrznych EP-695 i EP-1519 zatwierdzonych przez organizację UTAC.

Choose your Manitou in total transparency

Tests executed in intensive conditions
25 %
25 %
25 %
25 %